lekarz online

Wpływ pandemii COVID-19 na udział telemedycyny w rynku usług medycznych jest olbrzymi. Wobec zamykania kolejnych szpitali, przychodni ogólnych i specjalistycznych, indywidualnych praktyk lekarskich, dostęp do usług medycznych jest ograniczony. Telemedycyna, która od 2015 roku ma w Polsce podstawy prawne, pozostaje często jedyną formą uzyskania pomocy, diagnozy i terapii.

Lekarskie wizyty zdalne, prowadzone w formie rozmów telefonicznych, poprzez video-komunikatory lub chat elektroniczny umożliwiają już stawianie ważnych rozpoznań, wydawanie większości zaświadczeń, zaleceń leczenia, elektronicznych recept. Dotychczas nie było możliwe popełnienie zwolnienia lekarskiego bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem, obecnie Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, pracują nad zmianą rozporządzeń aby zmienić ten stan prawny.

W obliczu pandemii COVID-19 wizyty w formie online zabezpieczają przed infekcją zarówno pacjenta jak i personel medyczny. Codziennie docierają do nas informacje o zwieszaniu działalności kolejnych placówek, w tym całych szpitali,  z uwagi na stwierdzenie u pacjentów tych zakładów wykonujących działalność leczniczą lub u osób z grona personelu medycznego przypadków zachorowań na coronawirus. Wydaje się, ze wizyty zdalne pozostają obecnie jedyną bezpieczną formą kontaktu z personelem medycznym.

Ta forma porad medycznych jest szczególnie odpowiednia dla osób cierpiących na choroby przewlekłe. Spora grupa osób z zaburzeniami psychicznymi, chorobami zwyrodnieniowymi, metabolicznymi, kardiologicznymi w postaci nadciśnienia tętniczego wymaga stałego leczenia, przyjmowania leków i regularnych konsultacji. Często stan zdrowia tych pacjentów jest stabilny, nie wymagają korekcji terapii, w zasadzie po krótkiej informacyjnej rozmowie wizyta ogranicza się do wystawienia elektronicznej recepty. Dla tych pacjentów niektóre zakłady wykonujące działalność leczniczą oferują wizyty online już od kilku lat. Wiele z nich dysponuje już specjalistycznym oprogramowaniem, możliwością szyfrowanych rozmów,  stale oddelegowanym personelem udzielającym porad online.

Pytamy lekarza psychiatrę udzielającego porad online o popularność takich form pomocy pacjentom? W psychiatrii wprowadzanie nowych form diagnozy i terapii a szczególnie z wykorzystaniem technologii, urządzeń elektronicznych jest utrudnione. Oczywiście, najpowszechniejsze są zaburzenia z lękiem i depresją, niektóre grupy pacjentów z tymi objawami są zadowolone z możliwości szybkiego kontaktu z lekarzem psychiatrą. Ma to nawet korzystny wpływ terapeutyczny, łagodzi lub znosi lęk. Niestety osoby z zaburzeniami z kręgu psychoz, schizofrenii często nieufnie odnoszą się do jakichkolwiek urządzeń. Wcześniej już okulary często kojarzyły się np ze skanowaniem, a co dopiero komputer czy telefon komórkowy. Jednak stale obniżająca się dostępność do opieki psychiatrycznej na pewno rozbuduje rynek usług online w psychiatrii. Dotychczas o wyborze trybu usługi, szczególnie w sektorze prywatnym,  decydował głównie pacjent. Obecnie część lekarzy w lęku przed infekcją COVID-19 zawiesiła tradycyjne wizyty. Nie wiemy ile potrwa stan pandemii. Należy uznać, że spora część pacjentów i lekarzy psychiatrów już pozostanie przy poradach online. Wszyscy zauważamy, że to oszczędność czasu i pieniędzy, doceniamy to.  Oczywiście nie da się w takiej formie pomóc każdemu, jednak większość porad może odbywać się tym kanałem.