Do farmakologicznego leczenia choroby alkoholowej używane są różnorodne leki. Najlepiej jest dobierać je według indywidualnych potrzeb pacjenta. Dużo leków opisanych jest na stronie http://leczyc.pl/leczenie-alkoholizmu/leczenie-farmakologiczne/

Leczona na alkoholizm

Alkoholizm to choroba postępująca i przewlekła, polegająca na spożywaniu alkoholu bez kontroli co do ilości. Uzależnienie to ma charakter nie tylko fizyczny, ale też psychiczny. Aby rozpocząć leczenie alkoholizmu, chory musi przede wszystkim rozumieć, że ma problem i chcieć coś zmienić. Leczenie uzależnienia od alkoholu nie polega bowiem tylko na farmakoterapii (choć, w niektórych przypadkach, stosuje się także leki), ale przede wszystkim na psychoterapii. Dużo szczegółowiej problem, a raczej jego rozwiązanie jest opisane na stronie ośrodka leczenia alkoholizmu medox.org.pl.

Większość pacjentów uzależnionych od alkoholu za przyczynę picia podaje stany depresyjne. Niektórzy wprost zgłaszają się do lekarza twierdząc, iż „mają depresję”. Dopiero staranne badanie wykazuje uzależnienie od alkoholu. choć często dochodzi do pomyłek, przecież większość jak nie wszyscy alkoholicy przewlekle pijący, prezentują stany obniżonego nastroju, wypadanie z rol społecznych, spadek napędu, zaburzenia lękowe, snu, podobne do tych obserwowanych w depresji. Więc jak diagnozować depresje u osób pijących, często prawidłowa diagnoza umożliwia skuteczne leczenie. Poza tym część osób z ZZA(Zespolem Uzależnienia od Alkoholu) rzeczywiście cierpi na endogenne zaburzenia nastroju typu depresyjnego.

Po nieudanych samodzielnych a może i nawet z pomocą terapeuty próbach przestania picia trzeba się posunąć bardzo daleko – wszyć esperal w ciało. Trzeba w końcu zaakceptować fakt, że jest się alkoholikiem i w celu wyleczenia się w końcu z alkoholizmu uznać ten zabieg za konieczny. 

Alkoholizm zajmuje nas na co dzień. Jesteśmy grupą psychiatrów, lekarzy różnych innych specjalizacji, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, pielęgniarek. W naszej pracy skupiamy się głównie na różnych metodach leczenia uzależnień. Jak wiadomo efekty tych kuracji często są niezadowalające. Z tego powodu wciąż przeszukujemy literaturę, internet, czasopisma specjalistyczne w poszukiwaniu nowych doniesień. W trakcie tych analiz natknęliśmy się na artykuły przedstawiające poglądy na alkoholizm z punktu widzenia osób wyznających różne religie. Dlatego powstał pomysł założenia tego bloga, chcemy przedstawić Wam te poglądy.