Większość pacjentów uzależnionych od alkoholu za przyczynę picia podaje stany depresyjne. Niektórzy wprost zgłaszają się do lekarza twierdząc, iż „mają depresję”. Dopiero staranne badanie wykazuje uzależnienie od alkoholu. choć często dochodzi do pomyłek, przecież większość jak nie wszyscy alkoholicy przewlekle pijący, prezentują stany obniżonego nastroju, wypadanie z rol społecznych, spadek napędu, zaburzenia lękowe, snu, podobne do tych obserwowanych w depresji. Więc jak diagnozować depresje u osób pijących, często prawidłowa diagnoza umożliwia skuteczne leczenie. Poza tym część osób z ZZA(Zespolem Uzależnienia od Alkoholu) rzeczywiście cierpi na endogenne zaburzenia nastroju typu depresyjnego.

Kompetentną osobą do postawienia diagnozy jest lekarz ze specjalizacją z psychiatrii, to jedyna osoba z uprawnieniami do rozpoznawania schorzeń natury psychicznej, takich jak choroba alkoholowa czy też depresja.

Oto kilka faktów na temat depresji i alkoholizmu:

  1. częstotliwość występowania uzależnienia od alkoholu w populacji to 10%
  2. wsród osób cierpiących na zaburzenia depresyjne nawracające co najmniej dwa rozpoznane epizody depresji w wywiadzie) częstotliwość występowania ZZA to 30%
  3. wśród pacjentów z rozpoznanym CHAD(choroba afektywna dwubiegunowa) niektóre źródła wskazują na 95% współwystępowanie uzależnienia od alkoholu
  4. u znakomitej większości osób przewlekle spożywających alkohol występują wspomniane wcześniej objawy depresyjne
  5. leczenie objawów depresji znacząco wpływa na model picia, zmniejsza się ilościowo spożycie alkoholu i częstotliwość picia
  6. obserwujemy rownież odwrotną tendencję, np. farmakologiczne leczenie choroby alkoholowej, prowadzi do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu i zmniejszenia nasilenia objawów depresyjnych u leczonych pacjentów

O rozpoznaniu endogennych zaburzeń nastroju najczęściej decyduje wywiad rodzinny, przebieg choroby i kilka innych czynników. Zawsze decydującą rolę w procesie diagnozy ma wspomniany lekarz psychiatra, jednak uwzględnia opinie: specjalistów terapii uzależnień, psychologów, neuropsychologów, neurologa. Opiera się również na badaniach dodatkowych: laboratoryjnych, obrazowych(CT, MRI), testach psychologicznych.

Jeżeli podejrzewasz u siebie uzależnienie od alkoholu lub zaburzenia depresyjne skontaktuj się z lekarzem psychiatrą, tam uzyskasz odpowiedź.