Leczona na alkoholizm

Alkoholizm to choroba postępująca i przewlekła, polegająca na spożywaniu alkoholu bez kontroli co do ilości. Uzależnienie to ma charakter nie tylko fizyczny, ale też psychiczny.

Aby rozpocząć leczenie alkoholizmu, chory musi przede wszystkim rozumieć, że ma problem i chcieć coś zmienić. Leczenie uzależnienia od alkoholu nie polega bowiem tylko na farmakoterapii (choć, w niektórych przypadkach, stosuje się także leki), ale przede wszystkim na psychoterapii. Dużo szczegółowiej problem, a raczej jego rozwiązanie jest opisane na stronie ośrodka leczenia alkoholizmu medox.org.pl. Psychoterapia to terapia psychologiczna uzależnienia, prowadzona przez psychologa w grupie bądź podczas spotkań indywidualnych. Spotkania grupowe mają na celu uzewnętrznienie osoby chorej, opowiedzenie o lękach czy problemach i uzyskanie wsparcia od pozostałych uczestników terapii. Podczas takich spotkań realizowane są różnego rodzaju ćwiczenia mające na celu „powrót” uzależnionego do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Duże znaczenie ma między innymi odbudowanie samooceny, która bardzo często u osób uzależnionych od alkoholu jest zachwiana.

W grupach terapeutycznych często stosuje się „12 kroków alkoholika” stworzone przez Anonimowych Alkoholików. Ten rodzaj terapii jest połączony z religią, niezależnie od tego, jaką wiarę wyznaje chory.

Pewną formą psychoterapii jest leczenie odwykowe. Farmakoterapia w trakcie odwyku jest stosowana głównie wspomagająco, jeśli chory przechodzi alkoholowy zespół abstynencyjny. Pozostawanie w odosobnieniu od świata zewnętrznego zwiększa szanse chorego na wyjście z nałogu i pozwala zdystansować się od problemów.

Oprócz psychoterapii stosuje się również leczenie farmakologiczne przyjmujące dwie formy: hospitalizację przy alkoholowym zespole abstynencyjnym lub tak zwane „wszywki alkoholowe” będące formą pomocniczą do psychoterapii.

„Wszywki alkoholowe” polegają na wszyciu choremu tabletki esperalu, który wchodzi w silną reakcję z alkoholem i może spowodować wiele poważnych konsekwencji dla organizmu, ze śmiercią włącznie.

W terapii istotne jest również wsparcie rodziny, jednak należy pamiętać, że bez chęci wyleczenia u chorego, wszelki nacisk bliskich nie ma sensu, a wręcz może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.