Alkoholizm zajmuje nas na co dzień. Jesteśmy grupą psychiatrów, lekarzy różnych innych specjalizacji, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, pielęgniarek. W naszej pracy skupiamy się głównie na różnych metodach leczenia uzależnień. Jak wiadomo efekty tych kuracji często są niezadowalające. Z tego powodu wciąż przeszukujemy literaturę, internet, czasopisma specjalistyczne w poszukiwaniu nowych doniesień. W trakcie tych analiz natknęliśmy się na artykuły przedstawiające poglądy na alkoholizm z punktu widzenia osób wyznających różne religie. Dlatego powstał pomysł założenia tego bloga, chcemy przedstawić Wam te poglądy.

Nie skupimy się na dominującym w Polsce chrześcijaństwie, postaramy się również pokazać jaki stosunek do pijaństwa, choroby alkoholowej ma: judaizm, buddyzm, hinduizm, islam także inne niż katolicyzm religie świata chrześcijan np. protestantyzm. O dziwo okazuje się, ze większość religii nakazuje umiarkowanie, niektóre wręcz całkowitą abstynencję.

Trzeba tu wspomnieć, że sfera duchowa może odgrywać ogromną rolę w terapii uzależnień. Dobrym przykładem jest ruch samopomocy wzajemnej AA czyli Anonimowych Alkoholików. Nie odwołuje się on do konkretnego Boga, jednak skojarzenie „siły wyższej” ma prawie jednoznaczne konotacje. Ważnym aspektem tego problemu jest to, że duża część mitingów AA odbywa się w pomieszczeniach parafii.  Wiara to ogromna siłą, jeżeli wykorzysta się ją do zdrowienia, można osiągnąć bardzo dużo.

Przedstawiając różne punkty widzenia, różne pryzmaty ukazujące nadużycia jakim jest brak umiaru w spożywaniu alkoholu, być może skłonimy Was do refleksji.  Być może ktoś widząc grzech w nadużywaniu środków psychoaktywnych zweryfikuje swoje postawy. Uznając temat za ciekawy postaramy się przedstawić wybrane przez nas analizy, zapraszamy do lektury.